سوال ۱اگر به سی دی نرم افزار دستگاه هعا دسترسی نداشته باشیم چگونه می توانیم نرم افزار و یا دستورالعمل راهنمای دستگاه ها و دوربین ها را به سدت بیاوریم:

چند روش برای این کار وجود دارد:

  1. ورود به سایت شرکت (www.bonvancctv.com) و دانلود نرم افزارهای مربوط به هر محصول
  2. تماس با واحد پشتیبانی (۰۲۱۲۵۹۰۱ داخلی ۱۲۴-۱۲۵)
  3. ارسال درخواست فایل مورد به ایمیل واحد پشتیبانی (Support.bonvan.cctv@gmail.com)
گارانتی برندها چند سال است؟

گارانتی برندهای محصولات به شرح زیر می باشد:

محصولات HIVISION   ۲۴ ماه

محصولات HIKVISION 24 ماه

محصولات LTS 36 ماه

محصولات JUAN 18ماه

محصولات ONV 12 ماه

محصولات ORVIBO 12 ماه